Proiecte

Obiectivele Asociației

Suntem la început de drum, dar ne propunem obiective ambițioase, precum:

 1. Menținerea legăturii cu instituțiile sau/și cu proprietarii și crescătorii de cai pursânge-englez din România, în vederea promovării cailor PURSÂNGE ENGLEZ în România.
 2. Încurajarea și susținerea organizării de programe/cursuri de formare pentru jochei, antrenori, comisari de curse și personalul necesar pentru.
 3. Susținerea, organizarea și dezvoltarea creșterii cailor PURSÂNGE ENGLEZ din România, pentru a păstra și a îmbunătăți fondul genetic al acestei rase pe teritoriul țării.
 4. Organizarea de activități caritabile și evenimente dedicate strângerii de fonduri necesare în vederea atingerii obiectivelor propuse.
 5. Apărarea drepturilor și a intereselor de orice fel în fața autorităților, instituțiilor publice și private.
 6. Susținerea și găsirea de soluții pentru caii PURSÂNGE ENGLEZ după terminarea carierei pe hipodrom.
 7. Atragerea de fonduri materiale şi financiare pentru finanţarea activității Asociației.
 8. Organizarea de activităţi care să trezească interesul în societatea civilă și să influențeze mentalitatea acesteia privitor la cai, în general, și la rasa PURSÂNGE ENGLEZ, în special.
 9. Traducerea, editarea, tipărirea şi publicarea de cărţi, reviste, CD-uri şi alte materiale audio-video de specialitate, pentru sprijinirea activităților asociației.
 10. Întreţinerea unor relaţii de colaborare cu instituții de stat și private, precum și cu alte fundaţii, organizaţii şi asociaţii din ţară, în vederea atingerii scopului propus.
 11. Organizarea unor acțiuni de voluntariat în domeniul activităților exercitate;
 12. Cultivarea legăturilor cu alte organizații şi persoane fizice din țară cu interese comune cu ale asociației, prin schimburi de experiență, proiecte comune şi delegații reprezentând asociația.